SALTVATTENs

akvaristjavisst  =)=)=)


 

  Fiskar    Koraller    Teknik    Frågor    Sjöstjärnor    Levande stenen     Filmer   Vem äter?

    Nybörjare   Uppstart   Gästbok    Nyheter     Mitt240L    Visste du    Lexikon    Dyrt?   

   Övrigt   Bilder   Balling   Sjukdomar   Fiskarter   Sjöborrar   Nytt kar dag 1

 

 

   Avancerad utrustning

 

   Alla ämnen, mycket att hålla reda på

   ska försöka hjälpa till med detta här

 

 

   Behöver verkligen korallen fosfat???

   Svar finns längre ner på sidan

 

 

   Vattenkemi = Ph stabilitet, alkalinittet

   havsvattens jonstyrka

 

 

 

   Skeletogensis = en process i 

   korallcellernas mjuka delar som binder 

   de viktiga basämnerna

 

 

 

 

 

   PH, temp, och många andra mineraler

   måste man också ha koll på för att ditt

   akvarium koraller mm ska trivas och färga 

    ut ordentligt.

 

 

 

   KH

 

 

 

   Salthalt Sanitet

 

 

 

 

 

 

 

   Kan man ha förmycket zooxanthellalger?

 

 

   Ph = Power of Hydrogen och mäter 

   surhetsgraden i vattnet. Vatten kan vara surt 

   basiskt eller neutralt. 7 är neutralt, under 7 så är 

   det surt och över 7 basiskt. I ditt 

   saltvattensakvarium vill du ha (7,9 till 8,5 

   basiskt). 

   Om man byter vatten och har en bra skummare 

   samt rensar bort döda saker i akvariet mm görs 

   att ditt ph värde kommer bli stabilt.

 

   Salinitet

   för hög = högre salthalt ger bättre tillväxt

   och färger på koraller. Fiskarnas njurar får jobba 

   hårt och blir lättare sjuka (ev Döda).

 

   För låg = fiskar mår bättre,

   deras njurar behöver inte jobba så mycket

   och ger mindre risker för parasiter.

 

   Salinitetet i vattnet beror inte bara av

   hur mycket salt som är i vattnet utan även 

   tempraturen är viktig att ha koll på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KH och Alkanitet är ej samma sak

   KH är mängden bikarbonater och

   karbonater i vattnet.

   Alkanitet är hur mycket buffringskapacitet

   Som finns för att hindra pH att sjunka.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kalcium

   högt Ca sänker Kh

 

 

 

   ämnen i ditt saltvattensakvarium

 

   boron

 

   fosfat

 

   jod

  

   järn

  

   kisel

  

   magnesium

  

   molybdenum

   

   strontium

  

 

   kvävecykeln =

 

 

 

 

 

 

   Vodkametoden

   Använd max 2ml vodka /100l / dag

   (inget för nybörjare) VAR MYCKET FÖRSIKTIG

   MÄT VÄRDERNA VARJE DAG och minska 

   doseringen när nitratet blir noll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   hem

 

 

   fredriks@saltvattensakvaristjavisst.se

 

 

 

Basämnerna

 

Ca = Kalcium

 

KH = bikarbonater  HCO3

 

Mg = Magnesium

 

 

Dessa är de viktigaste för att få en bra och stabil vattenkemi. (snyggt och fungerande akvarium).

 

Skeletogensis är en process där korallen binder samman de viktiga basämnernas beståndsdelar med strontium och barium för att bygga byggstenar till korallernas skelett. Korallerna bygger 90% av sitt skelett av att kombinera Ca och Co3  joner från vattnet som blir aragonit (CaCo3) De andra 10 består av magnesit (MgCo3), strontianit (MgCO3), Kalcit (CaCO3), Fluorite (CaF2) och andra spårämnen.

 

För att korallens skelett ,jonbyte och fotosyntes (biologiska processer) ska fungera och växa samt ha starkt skelett, måste/ får man inte slarva med basämnerna. Slarvar man med basämnerna får korallerna svagt skelett och blir känsligare mot skador. Alla basämnerna kompletterar varandra så fuskar man med ett så kan koralltillväxten snabbt förändras.

 

Zooxanthellalgers symbios med koraller

 

Koraller tar över 80% av sin energi från zooxanthellerna, resten producerar dom själva i sina mjukdelar.  Zooxanthellerna får sin energi från solljuset.

 

Zooxanthellalgerna  hjälper korallerna med  tex

 

# algerna ger sin korall kolhydrater,aminosyror och fettsyror

 

# algen hjälper korallen mot förstarkt ljus i korallens mjukdelar

 

korallen hjälper zooalgerna med

 

# alger får viktiga näringsämnen av korallen som kväve, fosfat och CO2 

 

(detta är symbiosen återvinningen av näringsämnerna)

 

 

I naturen styrs mängden Zalger av näringsämnerna (nitriter och fosfater) som utsöndras av korallen men det spelar jö ingen roll i havet, men därimot i ditt akvarium där vattenmängden är begrännsad kan det snabbt bli förmycket Zalger.

Då blir det konkurrans mellan korallerna och Zalgerna som leder till att korallen blir undernärd. Fortsätter tillökningen endå mer blir korallen mörkbrun och de finna färgerna försvinner.

 

 

 

 

 

(NaCI) Salinitet = hur mycket salt som är upplöst i vattnet (koncentrationen)

 

Minimum = 1,021

Maximum = 1,028

De bästa är att ligga på 1,023 till 1,026

och undvik de billigaste mätinstrumenten för att slippa problem

och se till att fylla på vattnet som avdunstar varje varannan dag.

 

Tempratur

Minst 23

Max 29

Lagom 25-27g

Viktigast är att hålla akvariet borta från direkt solljus,

skulle man få 29 - uppåt så kan man stoppa i petflaskor i akvariet (frysta).

 

PH

Max 8.5

Min 7,8

Lagom 8,2

Ph är viktigt för att  tex korallerna ska kunna ta upp Calcium (som korallerna bygger sitt skelett av).

 

 

Kh Alkanitet

Högt 12 för högt KH gör vattenbyte eller vänta tills korallerna förbrukat de

Lågt 6  lågt KH ger sämre tillväxt av koraller

Lagom 7-11 KH

 

vatten med lågt KH  = instabilt pH

och vatten med högt Kh = stabilt pH

 

 

 

Kalcuim Ca

 

Högt 450

Lågt 380

Lagom 420

 

utan Ca kan inte koraller växa eller forma sitt skelett

(calcium förhåller sig till andra ämnen så alla ämnen är beroende, pH,Alkaliniteten, Mg, Saliniteten och Koldioxid)

 

 

 

Magnesium Mg

 

Högt 1350

Lågt 1250

Lagom 1300

 

Mg behöver koraller, alger och organismer för att kunna växa och överleva.

Magnesium och Kalcium kan inte fungera utan varandra utan båda

måste finnas för varandra att blanda sig med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrit (NO3) (hög nitrat ger ökad zooxantheller i korallerna)

Nitrat är inte farligt, så länge det inte är jättehöga värden, men för höga nivåer så får man algproblem. bara fiskakvarium är inte nitrit någon större fara men därimot om du har koraller måste du ha bättre koll.

 

Har man för höga värden så måste man börja ha koll på hur mycket du matar

även kolla hur bra din osmos fungerar.

 

 

 

Nitrit (NO2)

Har du problem i karet (döda fiskar mm nystartart kar) annars ska de ej vara mättbart

vid problem ev köpa biologisk filtrering.

 

 

 

 

Fosfat (PO4)

Vill man ha fosfat i sitt akvarium, Jag skriker Nej, men oj vad fel jag hade

koraller, fiskar och bakterier behöver fosfat för att överleva, men dessvärre

blir de ofta överskott i ditt akvarium. För att ha en lagom nivå av fosfat

kan de vara bra att ha macroalger eller något som fångar upp fosfat tex ett filter med järn eller aluminiumoxid. (tex skummaren tar bort fosfat)

 

 

 

Redox (ORP) (en ozonisator och aktivt kol gör ORP bättre)

Redoxpotential är ett mått på syremättnaden i vattnet.

Temp pH och dag och natt ändrar också ORP.

en ökad syremängd gör att kväve, nitrit och nitrat kan brytas ner enklare

 

 

Silikat (dinoflagelater)

silikat kiselalger får du några veckor efter du startat upp ditt nya akvarium,

detta är helt normalt och jag brukar bara säga GRATTIS du är nu ett steg närmare ditt första fiskinköp. ser ej roligt ut men som sagt är nått akvariet måste få för att komma igång. Får du kiselalger efter uppstart säg 4 månader efter uppstart beror detta på

tex dåligt vatten, Har du osmos???? osmosen rengör ditt kranvatten från kisel, fosfat och silikat. Även om du grävt i ditt grus på botten kan de komma kiselalger som gömmer sig under gruset.