SALTVATTENs

akvaristjavisst  =)=)=)

 

 

     

 

 

   Fiskar    Koraller     Teknik     Frågor     Sjöstjärnor   Levande sten  Filmer     Vem äter ?

    Nybörjare   Uppstart   Gästbok    Nyheter     Mitt240L    Visste du    Lexikon    Dyrt?   

    Bilder   Övrigt    Fiskarter   Balling   Basämnerna   Sjöborrar   Sjukdomar   Nytt kar dag 1

 

   

   Avancerad utrustning

 

   A

   Arometer, refractometer = olika  

   mättinstrument att mäta salthalten

   Anemoner = nässeldjur

   Alcyoniidae = läderkoraller

   Aiptasia X = medel mot glasrosor

 

 

   B

   Buffrar = Naturligt saltvatten har  

   en karbonathårdhet på 7dH. om  

   värdet ligger under de så finns de 

   ofta tillräckligt med karbonater i

   ditt vatten

   Ballingmetoden = enkelt och smart 

   sätt att kompensera de (ämnerna)

   korallerna och kalkalgerna tar upp 

   ur saltvattnet  (läsa mera.)

   C

   Cyanobakterier = röda slemalger 

   denna trådalg vill man inte heller 

   ha i akvariet. den kan använda 

   kväve som näringsämne. ta bort 

   dessa genom en hävert eller köp en 

   caulerpa prolifera som tar upp 

   näringen fortare än kiselalgerna.

   copepods = små djur som lever i 

   levande stenen (bra mat för en 

   mandarinfisk)

   Cryptocarion Cilicater = parasit vita 

   prick

   Cirri= vissa blennider har det och är 

   samma sak som morrhåren på en 

   katt

   D

   detritusätarna = en organism 

   (bakterier) som bryter ner dött 

   organiskt material

   Diatomeer, Diatoms = kiselalger 

   ingen välkomen gäst i akvariet

   Destabilisera = skadar inte akvariet

   (gör ingen skada i ett fungerande   

   akvarium)

   E

   evertebrater = ryggradslösa djur

   echinoidea = sjöborre

   F

   filter feeders = fångar in näring  

   genom att filtrera vatten

   G

   H

   Herbivora = växtätande

   Havstulpaner = är ett kräftdjur som  

   bor i levande stenen.

   I

   implodera = sprängas inåt

 

   J

   K 

   Karnivora = köttätande

   Koralldjur = är fastsittande varelser 

   som inte kan byta plats därför är 

   dom mycket beroende av 

   vattenströmmar som förser dom 

   med syre och näring

    Kelvin = färgtempraturen mäts i 

   detta. 1400-1600 är bra att ha i ett 

   saltvattensakvarium

   Koralldjur = en eller flera polyper

   kvävecykeln = heter det för att 

   maten du ger dina fiskar innehåller  

   proteiner och i fiskens  

   matsmältning bildas det då 

   aminosyror och det ger 

   kväveföroreningar. Även kisset från 

   fisken bildar kväveföroreningar och 

   om det inte tillkommer syre till  

   detta så bildas ammoniak men om 

   det går hela varvet bildas nitrat  

   som du sen fixar bort genom 

   vattenbyten.Protein blir aminosyror 

   som blir ammonium som blir nitrit 

   som blir nitrat (nitrat är inte 

   jättefarlig för fiskarna)

   Nitraten måste man med ta bort  

   och det gör vi genom vårat filter vi 

   använder. I det finns det goda 

   bakterier som jobbar dessa kallas 

   anaeroba bakterier och aeroba 

   bakterier, anaeroba bakterier  

   jobbar utan syre (tex i gruset) 

   medan aeroba bakterier finns 

   överallt i akvariet. så fisken äter  

   och det bildas proteiner som 

   kommer ut som aminosyror och då 

   bildas ammonium. ammonium kan 

   även bildas av döda fiskar och döda 

   växtbitar och om det blir för mycket 

   och vi städar dåligt så orkar inte 

   våra goda bakterier med att 

   omvandla detta till nitrat och detta 

   kan leda till massdöd i akvariet.

   i naturen är kvävecykeln fulländad 

   och går hela vägen runt men tyvärr 

   så funkar det inte i ditt akvarium. 

   Och för att hela varvet ska gå runt 

   så måste fiskarnas avfall / bajs tas 

   upp av växter och organismer som 

   sen växer och sedan blir mat till 

   fiskarna igen. Alla ämnen kan inte 

   gå varvet runt utan stannar kvar i 

   akvariet det är där vi gör våra 

   vattenbyten och rengör filter mm.

 

   L  

   LPS = långa polypiga stenkoraller

 

   M

   Makroalger = alger är ett måste i  

   ett akvarie, när man först tänker på 

   de så tänker man på brunnalger 

   trådalger och usch och fy, men de 

   finns mycket nyttiga alger som 

   måste finnas i ett 

   saltvattensakvarium. alger är 

   jätteviktigt och är en stor matkasse 

   för alla fiskar och organismer. Det 

   du kan göra är att ha långsamt 

   växande makroalger som tex 

   caulerpa (ett släkte) för att ha 

   konkurrans om näringsämnerna, har 

   du detta minskar de andra algerna 

   som du inte vill se eller ha i ditt 

   akvarie

   mikroorganismer = ses inte med 

   ögat, kreatur/livsform

   N

   nakensnäckor = ska bort ur  

   akvariet lever på koraller (äta allså) 

   väldigt färgglada och finns i många 

   olika varianter. varav namnet har 

   dom inget skal

   O

   operculum = lock för munnen på en 

   rörmask

   Oodinium = vanlig sjukdom. äter 

   dåligt skrubbar sig (grå/vita 

   parasiter)

   P

   proteinskummare = ett filter som 

   tar upp organiskt avfall, skummaren 

   bildar små bubblor som fångar upp 

   en massa skit och tar upp det till 

   ytan och lägger det i en speciell 

   behållare
   Polyp = en form av en individ som 

   finns hos dom flesta nässeldjur

   Phylum Cnidaria = nässeldjur

   Q

   R

   revsäker = fisken äter inte koraller

   Regenereras = återskapar en  

   tappad arm tex.

   S

   silikatnivån = kiselalger (diatomeer) 

   i ett nystartat akvarie får man ofta 

   en brunbeläggning, när silikum 

   löses i vattnet bildas kiselsyra 

   (kranvattnet innehåller silikater)

   SPS = små polypiga stenkoraller

   Spårämnen = A och O i ett 

   korallakvarium. de kommer genom 

   havssaltet och går förlorade genom 

   ex skummaren, aktivt kol, men oxå 

   helt vanligt genom tillväxten av djur 

   och alger i akvariet. vattenbyten  

   ger tilbaka spårämnerna men 

   kanske inte tillräckligt
   spårämnerna är natrium, kalcium, 

   klor, sulfat, brom, fluor, bor, 

   magnesium, kalium och strontium.

   T

   T5 rör = 16mm ett mindre lysrör 

   (fördelen är väldigt enkel, eftersom 

   dom tar mindre plats kan du få ditt 

   fler under akvarierampen änn dom 

   stora)

   T8 rör = 26mm vanligt lysrör heter 

   så mer info

   Tagghudingar = lever i havet, rör  

   sig med slangfötter och har ett  

   yttre skelett av kalkplattor. Det  

   finns 5 olika grupper sjöstjärnor, 

   ormstjärnor, 

   sjöliljor, sjöborrar och sjögurkor.

 

   U

   UVC filter = steriliserar vattnet tar 

   bort parasiter och andra organiska 

   saker från vattnet samt blir vattnet 

   i regel klarare

 

 

   V

   Vipparmsmätare = saltmätare

   undvik denna köp hellre 

   refraktometer eller hydrometer

   Virvelmaskar = små ovala maskar 

   som är klädda av flimmerhår, de 

   flesta blir bara några mm stora (2-

   4mm) lever i korallerna mörka 

   platser och dom är svarta

   X

   Y

   Ympning = tillsätta med andra  

   organismer
   
görs efter du slängt i levande 

   stenen. absolut mycket bakterier i 

   dina stenar men att ta en nve grus 

   från din kompis eller från affären 

   gör så att massa kräftdjur och  

   annat kommer in i akvariet och 

   snabbar på processen (men endå 

   väldigt långsamt =)=(=/)

   Zeovitmetoden = en metod precis 

   som ballingmetoden, för att få ett 

   fungerande välmående akvarium

   Zooxanthellalger = 85% av all 

   näring en korall behöver kommer 

   genom symbios med denna alg 

   (algen lever i korallen) läs mer tryck

   Å

   Ä

   Ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hem

 

 

   fredriks@saltvattensakvaristjavisst.se

 

 

 

 

 

lexikon     tryck på det ordet du vill läsa mer om

 

                                           

A

Avancerad utrustning = läs om osmos, silikatfilter, kol, fosfatfilter mm

Aiptasia X          Alk                                  Alger

 

B

Ballingmetoden     Basämnerna     Blogg     Bläckfisk

 

 

C

Calcium     Cyano   Calanoid copepod     copepod

 

D

Dyrt     Diatoms,Dinoflagellates      Drakfiskar

 

E

 

F

Filmer     Fiskar     Fireworm

 

G

Glasrosor

 

H

Hur startar jag upp mitt kar     Hanna tester     Huggkräfta

 

I

Inkoppning        Info fiskarter

 

J

Jag

 

K

Koraller      Kalcium      Kalkreaktor     kiselalger

 

L

Lysrör, Lysramp     LPS     Levande sten

 

M

Medicin     Magnesium     Muränor     Amphipod

 

N

Nybörjare     Nyheter     Nitrate     Nässeldjur   Nytt kar dag 1

 

O

Ozonisator

 

P

Parasiter     Ph     Proteinskummare     Prislista

 

Q    

 

R

Redoxpotential     Rörmaskar     räkor     Rowaphos

 

S

Sjukdomar     Salifert tester     SPS     Sjöhästar     Sandvändare     Salthalt

Sjöstjärna     Sjöborrar     Sjöharar     Sjögurka      Skador koraller

 

T

Temp      Tester

 

U

Uppstart     UVC filter

 

V

Vem äter glasrosor     Varning köp ej detta

 

X

 

Y

 

Z

Zeovitmetoden     Zooxanthellalger

 

Å

 

Ä    

Ämnen

 

Ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVC filter finns många som tycker att uvc filter inte är

 bra för det dödar som sagt alla bakterier även de

som man vill ha. Men jag tror att de nyttiga bakteriernaa

är i gruset och sånt så de åker inte runt i vattnet som

de dåliga bakterierna gör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undvik vipparmsmätare saltet fastnar förr eller senare

kvar på den och ja armen rör sig lite som den vill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeovitmetoden består av 2 delar där

del 1 minimera näringsinnehållet i systemet

del 2 ta hand om korallerna och foder i näringsfattig

miljö. Målet är att skapa ett system med lågt näringsinnehåll

(precis som korallerna har i haven). Målet är också att ha omätbara

nivåer av NO 3 och PO 4 (nitrat och fosfat)  men samtidigt ha de rätta

nivåerna på de viktiga mineralerna. (CA, M, KH ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ställ din fråga här

 

http://svar.saltvattensakvaristjavisst.se/#home