LEXIKON

 

  Home  Galleri   Nyheter  120l

 

 

A  

Arometer, refractometer = olika mättinstrument att mäta salthalten

Anemoner = nässeldjur

 

B   

Buffrar = Naturligt saltvatten har en karbonathårdhet på 7dH. om värdet ligger under de så finns de ofta tillräckligt med karbonater i ditt vatten

 

C  

Cyanobakterier = röda slemalger denna trådalg vill man inte heller ha i akvariet. den kan använda kväve som näringsämne. ta bort dessa genom en hävert eller köp en caulerpa prolifera som tar upp näringen fortare än kiselalgerna

copepods små djur som lever i levande stenen (bra mat för en mandarinfisk)

 

D  

detritusätarna = en organism (bakterier) som bryter ner dött organiskt material

Diatomeer = kiselalger ingen välkomen gäst i akvariet

 

E  

evertebrater = ryggradslösa djur

 

F  

filter feeders = fångar in näring genom att filtrera vatten

 

G

 

Herbivora = växtätande

Havstulpaner = är ett kräftdjur som bor i levande stenen.

 

I

 

J

 

K  

Karnivora = köttätande

Koralldjur = är fastsittande varelser som inte kan byta plats därför är dom mycket beroende av vattenströmmar som förser dom med syre och näring

Kelvin = färgtempraturen mäts i detta. 1400-1600 är bra att ha i ett saltvattensakvarium

Koralldjur = en eller flera polyper

kvävecykeln = heter det för att maten du ger dina fiskar innehåller proteiner och i fiskens matsmältning bildas det då aminosyror och det ger kväveföroreningar. Även kisset från fisken bildar kväveföroreningar och om det inte tillkommer syre till detta så bildas ammoniak men om det går hela varvet bildas nitrat som du sen fixar bort genom vattenbyten.Protein blir aminosyror som blir ammonium som blir nitrit som blir nitrat (nitrat är inte jättefarlig för fiskarna)

Nitraten måste man med ta bort och det gör vi genom vårat filter vi använder. I det finns det goda bakterier som jobbar dessa kallas anaeroba bakterier och aeroba bakterier, anaeroba bakterier jobbar utan syre (tex i gruset) medan aeroba bakterier finns överallt i akvariet. så fisken äter och det bildas proteiner som kommer ut som aminosyror och då bildas ammonium. ammonium kan även bildas av döda fiskar och döda växtbitar och om det blir för mycket och vi städar dåligt så orkar inte våra goda bakterier med att omvandla detta till nitrat och detta kan leda till massdöd i akvariet.

i naturen är kvävecykeln fulländad och går hela vägen runt men tyvärr så funkar det inte i ditt akvarium. Och för att hela varvet ska gå runt så måste fiskarnas avfall / bajs tas upp av växter och organismer som sen växer och sedan blir mat till fiskarna igen. Alla ämnen kan inte gå varvet runt utan stannar kvar i akvariet det är där vi gör våra vattenbyten och rengör filter mm.


 

L  

LPS = långa polypiga stenkoraller

 

 

M   

Makroalger = alger är ett måste i ett akvarie, när man först tänker på de så tänker man på brunnalger trådalger och usch och fy, men de finns mycket nyttiga alger som måste finnas i ett saltvattensakvarium. alger är jätteviktigt och är en stor matkasse för alla fiskar och organismer. Det du kan göra är att ha långsamt växande makroalger som tex caulerpa (ett släkte) för att ha konkurrans om näringsämnerna, har du detta minskar de andra algerna som du inte vill se eller ha i ditt akvarie

 mikroorganismer = ses inte med ögat, kreatur/livsform

 

N  

nakensnäckor = ska bort ur akvariet lever på koraller
(äta allså) väldigt färgglada och finns i många olika varianter. varav namnet har dom inget skal

 

O  

operculum = lock för munnen på en rörmask

 

 

P  

proteinskummare = ett filter som tar upp organiskt avfall, skummaren bildar små bubblor som fångar upp en massa skit och tar upp det till ytan och lägger det i en speciell behållare
Polyp = en form av en individ som finns hos dom flesta nässeldjur
 

 

Q

 

R  

revsäker = fisken äter inte koraller

 

S   

silikatnivån = kiselalger (diatomeer) i ett nystartat akvarie får man ofta en brunbeläggning, när silikum löses i vattnet bildas kiselsyra (kranvattnet innehåller silikater)

SPS = små polypiga stenkoraller

Spårämnen = A och O i ett korallakvarium. de kommer genom havssaltet och går förlorade genom ex skummaren, aktivt kol, men oxå helt vanligt genom tillväxten av djur och alger i akvariet. vattenbyten ger tilbaka spårämnerna men kanske inte tillräckligt
spårämnerna är natrium, kalcium, klor, sulfat, brom, fluor, bor, magnesium, kalium och strontium.

T  

T5 rör = 16mm ett mindre lysrör (fördelen är väldigt enkel, eftersom dom tar mindre plats kan du få ditt fler under akvarierampen änn dom stora)

T8 rör = 26mm vanligt lysrör heter så

 

U

 

V  

Virvelmaskar = små ovala maskar som är klädda av flimmerhår, de flesta blir bara några mm stora (2-4mm) lever i korallerna mörka platser och dom är svarta

 

X

 

Y  

Ympning = tillsätta med andra organismer
görs efter du slängt i levande stenen. absolut mycket bakterier i dina stenar men att ta en nve grus från din kompis eller från affären gör så att massa kräftdjur och annat kommer in i akvariet och snabbar på processen (men endå väldigt långsamt =)=(=/)

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

 

 

 

 

 

 Home Galleri Nyheter 120l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headlines 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

November