Lexikon

         


  VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA


   WWW SALTVATTENSAKVARISTJAVISST.SELEXIKON

A


   Arometer, refractometer = olika   


   mättinstrument att mäta salthalten


   Anemoner = nässeldjur


   Alcyoniidae = läderkoraller


   Aiptasia X = medel mot glasrosor


 


 


   B


   Buffrar = Naturligt saltvatten har   


   en karbonathårdhet på 7dH. om   


   värdet ligger under de så finns de 


   ofta tillräckligt med karbonater i


   ditt vatten


   Ballingmetoden = enkelt och smart 


   sätt att kompensera de (ämnerna)


   korallerna och kalkalgerna tar upp 


   ur saltvattnet  (läsa mera.)


   C


   Cyanobakterier = röda slemalger 


   denna trådalg vill man inte heller 


   ha i akvariet. den kan använda 


   kväve som näringsämne. ta bort 


   dessa genom en hävert eller köp en 


   caulerpa prolifera som tar upp 


   näringen fortare än kiselalgerna.


   copepods = små djur som lever i 


   levande stenen (bra mat för en 


   mandarinfisk)


   Cryptocarion Cilicater = parasit vita 


   prick


   Cirri= vissa blennider har det och är 


   samma sak som morrhåren på en 


   katt

 

   D


   detritusätarna = en organism 


   (bakterier) som bryter ner dött 


   organiskt material


   Diatomeer, Diatoms = kiselalger 


   ingen välkomen gäst i akvariet


   Destabilisera = skadar inte akvariet


   (gör ingen skada i ett fungerande   


   akvarium)


   E


   evertebrater = ryggradslösa djur


   echinoidea = sjöborre


   F


   filter feeders = fångar in näring   


   genom att filtrera vatten


   G


   H


   Herbivora = växtätande


   Havstulpaner = är ett kräftdjur som   


   bor i levande stenen.


   I


   implodera = sprängas inåt


 


   J


   K


   Karnivora = köttätande


   Koralldjur = är fastsittande varelser 


   som inte kan byta plats därför är 


   dom mycket beroende av 


   vattenströmmar som förser dom 


   med syre och näring


    Kelvin = färgtempraturen mäts i 


   detta. 1400-1600 är bra att ha i ett 


   saltvattensakvarium


   Koralldjur = en eller flera polyper


   kvävecykeln = heter det för att 


   maten du ger dina fiskar innehåller   


   proteiner och i fiskens   


   matsmältning bildas det då 


   aminosyror och det ger 


   kväveföroreningar. Även kisset från 


   fisken bildar kväveföroreningar och 


   om det inte tillkommer syre till   


   detta så bildas ammoniak men om 


   det går hela varvet bildas nitrat   


   som du sen fixar bort genom 


   vattenbyten.Protein blir aminosyror 


   som blir ammonium som blir nitrit 


   som blir nitrat (nitrat är inte 


   jättefarlig för fiskarna)


   Nitraten måste man med ta bort   


   och det gör vi genom vårat filter vi 


   använder. I det finns det goda 


   bakterier som jobbar dessa kallas 


   anaeroba bakterier och aeroba 


   bakterier, anaeroba bakterier   


   jobbar utan syre (tex i gruset) 


   medan aeroba bakterier finns 


   överallt i akvariet. så fisken äter   


   och det bildas proteiner som 


   kommer ut som aminosyror och då 


   bildas ammonium. ammonium kan 


   även bildas av döda fiskar och döda 


   växtbitar och om det blir för mycket 


   och vi städar dåligt så orkar inte 


   våra goda bakterier med att 


   omvandla detta till nitrat och detta 


   kan leda till massdöd i akvariet.


   i naturen är kvävecykeln fulländad 


   och går hela vägen runt men tyvärr 


   så funkar det inte i ditt akvarium. 


   Och för att hela varvet ska gå runt 


   så måste fiskarnas avfall / bajs tas 


   upp av växter och organismer som 


   sen växer och sedan blir mat till 


   fiskarna igen. Alla ämnen kan inte 


   gå varvet runt utan stannar kvar i 


   akvariet det är där vi gör våra 


   vattenbyten och rengör filter mm.


 


   L 


   LPS = långa polypiga stenkoraller


 


   M


   Makroalger = alger är ett måste i   


   ett akvarie, när man först tänker på 


   de så tänker man på brunnalger 


   trådalger och usch och fy, men de 


   finns mycket nyttiga alger som 


   måste finnas i ett 


   saltvattensakvarium. alger är 


   jätteviktigt och är en stor matkasse 


   för alla fiskar och organismer. Det 


   du kan göra är att ha långsamt 


   växande makroalger som tex 


   caulerpa (ett släkte) för att ha 


   konkurrans om näringsämnerna, har 


   du detta minskar de andra algerna 


   som du inte vill se eller ha i ditt 


   akvarie


   mikroorganismer = ses inte med 


   ögat, kreatur/livsform


   N


   nakensnäckor = ska bort ur   


   akvariet lever på koraller (äta allså) 


   väldigt färgglada och finns i många 


   olika varianter. varav namnet har 


   dom inget skal


   O


   operculum = lock för munnen på en 


   rörmask


   Oodinium = vanlig sjukdom. äter 


   dåligt skrubbar sig (grå/vita 


   parasiter)


   P


   proteinskummare = ett filter som 


   tar upp organiskt avfall, skummaren 


   bildar små bubblor som fångar upp 


   en massa skit och tar upp det till 


   ytan och lägger det i en speciell 


   behållare

   Polyp = en form av en individ som 


   finns hos dom flesta nässeldjur


   Phylum Cnidaria = nässeldjur


   Q


   R


   revsäker = fisken äter inte koraller


   Regenereras = återskapar en   


   tappad arm tex.


   S


   silikatnivån = kiselalger (diatomeer) 


   i ett nystartat akvarie får man ofta 


   en brunbeläggning, när silikum 


   löses i vattnet bildas kiselsyra 


   (kranvattnet innehåller silikater)


   SPS = små polypiga stenkoraller


   Spårämnen = A och O i ett 


   korallakvarium. de kommer genom 


   havssaltet och går förlorade genom 


   ex skummaren, aktivt kol, men oxå 


   helt vanligt genom tillväxten av djur 


   och alger i akvariet. vattenbyten   


   ger tilbaka spårämnerna men 


   kanske inte tillräckligt

   spårämnerna är natrium, kalcium, 


   klor, sulfat, brom, fluor, bor, 


   magnesium, kalium och strontium.


   T


   T5 rör = 16mm ett mindre lysrör 


   (fördelen är väldigt enkel, eftersom 


   dom tar mindre plats kan du få ditt 


   fler under akvarierampen änn dom 


   stora)


   T8 rör = 26mm vanligt lysrör heter 


   så mer info


   Tagghudingar = lever i havet, rör   


   sig med slangfötter och har ett   


   yttre skelett av kalkplattor. Det   


   finns 5 olika grupper sjöstjärnor, 


   ormstjärnor, 


   sjöliljor, sjöborrar och sjögurkor.


 


   U


   UVC filter = steriliserar vattnet tar 


   bort parasiter och andra organiska 


   saker från vattnet samt blir vattnet 


   i regel klarare


 


 


   V


   Vipparmsmätare = saltmätare


   undvik denna köp hellre 


   refraktometer eller hydrometer


   Virvelmaskar = små ovala maskar 


   som är klädda av flimmerhår, de 


   flesta blir bara några mm stora (2-


   4mm) lever i korallerna mörka 


   platser och dom är svarta


   X


   Y


   Ympning = tillsätta med andra   


   organismer

    görs efter du slängt i levande 


   stenen. absolut mycket bakterier i 


   dina stenar men att ta en nve grus 


   från din kompis eller från affären 


   gör så att massa kräftdjur och   


   annat kommer in i akvariet och 


   snabbar på processen (men endå 


   väldigt långsamt =)=(=/)


   Zeovitmetoden = en metod precis 


   som ballingmetoden, för att få ett 


   fungerande välmående akvarium


   Zooxanthellalger = 85% av all 


   näring en korall behöver kommer 


   genom symbios med denna alg 


   (algen lever i korallen) läs mer tryck


   Å


   Ä


   Ö


Lexikon     tryck på det ordet du vill läsa mer om


 

TYVÄRR HAR JAG BLIVIT TVUNGEN ATT FLYTTA SIDAN SÅ IDAG FUNKAR INTE MINA LÄNKAR

MEN JOBBAR PÅ DET

                                           


A


Alla fjärilsfiskar, kirurger gobys Dvärgkejsare du kan köpa


Avancerad utrustning = läs om osmos, silikatfilter, kol, fosfatfilter mm


Aiptasia X          Alk             Anemoner             Alger


 Alla alger


B


Ballingmetoden     Basämnerna     Blogg     Bläckfisk


 


 


C


Calcium     Cyano   Calanoid copepod     copepod     köpa copepods


 coral protec


D


Dyrt     Diatoms,Dinoflagellates      Drakfiskar


 Dvärgkejsare  Död levande sten    Doppvärmare


E


 


F


Filmer     Fiskar     Fireworm      Frökenfiskar


 Fjärilsfisk


G


Glasrosor


 


H


Hur startar jag upp mitt kar     Hanna tester     Huggkräfta


 Hydrometer


I


Inkoppning        Info fiskarter


 


J


Jag


 


K


Koraller      Kalcium      Kalkreaktor     kiselalger     Karta (butiker)


Krabbor     kirurger     Kejsare     Karantärskar     Kvävecykeln

L


Lysrör, Lysramp     Länkar till allt    LPS     Levande sten


 


M


Medicin     Magnesium     Muränor     Amphipod


Metasepia Pfefferi


N


Nybörjare     Nyheter     Nitrate     Nässeldjur   Nytt kar dag 1


 


O


Ozon     osmos


 


P


Parasiter    Ph     Proteinskummare     Prislista     Problem med skummaren


 problem


Q   


 


R


Redoxpotential     Rörmaskar     räkor     Rowaphos     Refraktometer


 


S


Sjukdomar     Salifert tester    LPS    SPS    Sjöhästar     Sandvändare     Salthalt


Sjöstjärna     Sjöborrar     Sjöharar     Sjögurka      Skador koraller     sammetsjukan


Snäckor    sjöpungar    städpatrull   sjöpennor      sjöstjärnor info


T


Temp      Tester


 TDS mätare


U


Uppstart     UVC filter


 


V


Vem äter glasrosor     Varning köp ej detta


 vattenvärderna     Vodka metoden


X


 


Y


 


Z


Zeovitmetoden     Zooxanthellalger


 


Å


 


Ä     


Ämnen


 


Ö


 

läs mer om olika arter


clown fiskar


dvärgkejsare


kirurger


kejsare


räkor


algerCopyright © All Rights Reserved