Kemi (väldigt enkelt förklarat)

         


  VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA


   WWW SALTVATTENSAKVARISTJAVISST.SEKemi Calcium carbonates magnesium salthalt kh phosphate


alla värden, mycket att hålla reda på

alla olika värden samverkar eller motverkar varandra så man måste kolla alla värden och ett värde kan sänka ett annat värde och tvärt om

så de finns rätt mycket saker att hålla reda på men ska försöka förklara så jag förstår själv =)=)Salthalt salinitet 1.024


Om vi säger du har ett akvarium igång med salt och du råkat hela i lite förmycket salt när du blandat så din salthalt ligger på 1,028. då måste man jö givetvis sänka den

lättaste sättet är då att hälla i osmosvatten. Du häller i osmosvatten så mycket som behövs till salthalten blir 1.024 igen.  Det jag vill få fram med detta är att när du fixar till din salthalt och sänker den ÄNDRAS ALLA ANDRA VÄRDEN OXÅ, calcium magnesium Kh mm blir jö mindre om du häller i osmosvatten.


Och så är det med alla olika värden när du höjer sänker ett ämne påverkas ett annat ämne (eller flera)

så finns rätt mycket att tänka på och de är det jagvill hjälpa till med på denna sidan.

IMG_20190928_100922
IMG_20190928_101253
IMG_20190928_101636

C Calcium och Carbonates (Kh)


Calcium och carbonates behöver korallerna för att kunna växa och överleva.


Polyper behöver calcium och carbonates för att bygga sitt skelett.


(väldigt enkel förklaring detta så är inte hela sanningen men för en person som har noll koll på

kemilektionerna försöker jag förklara, partiklarna är redan bundna men massa olika ämnen och processer håller på hela tiden)


I vattnet flyger det omkring ca och c och om ca och c går ihop 2 och 2 vill polyperna äta upp

dessa och växa. därför måste vi alltid se till så att calcium och carbonates alltid finns tillräckligt i vattnet


salthalt 1024  balling metoder så brukar man hälla i A och B 2 olika tillsatser

problemet med de är att man häller i calcium carbonates sodium och chloride


I ditt akvarium finns det många olika processeer som snurrar dygnet runt i ditt vatten, vi måste

fylla på dessa för att alla djur ska kunna leva och växa, och fyller vi på ett kan ett annat ändras

så de gäller att hitta rätt mängd och sett för att de ska snurra så bra som möjligt i ditt saltvatten

IMG_20190928_105244
IMG_20190928_105053
IMG_20190928_105133

Ca  Alk   och Mg  phosphate


När du har 10 i Alk så ligger bara Ca på 330, Men du vill jö ha båda höga

om du sänker Alk blir Ca högre men det blir jö inte heller bra.


Alk (med mycket sten koraller) vill du ha ca 9 i Alk och Ca vill du ha 420.


Då kan man höja Mg magnesium och då höjs alla värderna  alk blir 8 ca blir 350


Men då kommer även en liten nackdel höjder du mg får du även högre poshphate


Man måste hålla koll på alla värden och är ett ämne för högt kan ett annant bli för lågt eller nått du vill ha lågt höjs som tex phospate 0.03 vill man ha ,eftersträvar

Copyright © All Rights Reserved