basämnerna

         


  VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA


   WWW SALTVATTENSAKVARISTJAVISST.SEVATTENVÄRDERNA

calcium, Kh, magnesium mm

Alla ämnen, mycket att hålla reda på ska försöka hjälpa till med detta här


 

Behöver verkligen korallen fosfat???


Svar finns längre ner på sidan


Vattenkemi = Ph stabilitet, alkalinittet


havsvattens jonstyrka


 

Skeletogensis = en process i 

korallcellernas mjuka delar som binder de viktiga basämnerna


PH, temp, och många andra mineraler måste man också ha koll på för att ditt akvarium koraller mm ska trivas och färga ut ordentligt.


 

KH


 

Salthalt Sanitet


 

Kan man ha förmycket zooxanthellalger?


Ph = Power of Hydrogen och mäter surhetsgraden i vattnet. Vatten kan vara surt 

basiskt eller neutralt. 7 är neutralt, under 7 så är 

det surt och över 7 basiskt. I ditt  saltvattensakvarium vill du ha (7,9 till 8,5  basiskt). 

Om man byter vatten och har en bra skummare 

samt rensar bort döda saker i akvariet mm görs 

att ditt ph värde kommer bli stabilt.


 

Salinitet

för hög = högre salthalt ger bättre tillväxt

och färger på koraller. Fiskarnas njurar får jobba hårt och blir lättare sjuka (ev Döda).


För låg = fiskar mår bättre,

deras njurar behöver inte jobba så mycket och ger mindre risker för parasiter.


Salinitetet i vattnet beror inte bara av hur mycket salt som är i vattnet utan även 

tempraturen är viktig att ha koll på.


 


KH och Alkanitet är ej samma sak KH är mängden bikarbonater och

karbonater i vattnet.

Alkanitet är hur mycket buffringskapacitet


Som finns för att hindra pH att sjunka.


Kalcium

högt Ca sänker Khämnen i ditt saltvattensakvarium


boron


fosfat


jod


järn


kisel


magnesium


molybdenum


strontium


   

kvävecykeln =


 


 


 


 


 


 


Vodkametoden


Använd max 2ml vodka /100l / dag (inget för nybörjare) VAR MYCKET FÖRSIKTIG

MÄT VÄRDERNA VARJE DAG och minska 

doseringen när nitratet blir noll
Vattenvärderna VAD BEHÖVER MAN TESTA


Ca = Kalcium


KH = bikarbonater  HCO3


Mg = Magnesium


Nu ska jag berätta om mina erfarenheter om alla dessa ämnen som behövs i ett saltvattensakvarium

och vill hålla det på lite lägre nivå, så vad är viktigast när man är nybörjare


topp 3 för att korallerna ska trivas och ämnen som går åt rätt snabbt är

CA=Calcium  KH= hårdheten  Mg= magnesium  dessa måste man mäta minst en gång i veckan och tillsätta separat


vill påstå att de finns många ämnen som man inte behöver mäta (om man inte är proffs)

som tillsätts i akvariet när du byter vatten ca 10% i veckan dessa ämnen är

strontium, kalium, barium, jod, mineraler mm
sen har du 2-3 saker du tror du inte vill ha men som du ska ha fast i jättelåga värden

tex fosfat 0,03

nitrat 10mg/l


det är dessa värden som dina fulalger älskar, tex så jobbar jag med mitt fosfat för tillfället

som ligger på ca 40  och ska vara då 0,03(så lite högt eller rättare sagt mycket högt)

HAR DU FUL ALGER ÄR DET FOSFAT  ELLER NITRIT du har för höga värden på


läs mer om nitrite


läs mer om fosfat


sen är det givetvis 2-3 saker till men som om man fått rätt borde man kunna hålla dom

temp  när du väl har rätt temp så hålls de jö så (kanske kan vara lite jobbigare på sommaren) men under 28grader annars måste du kyla ner det. ca 24-25g är en bra temp

salthalt har du väl blandat i saltet så vet du hur man ska blanda ca 3dl salt till 10l vatten

vatten avdunstar inte salt så varje dag får man hälla i lite vatten (ej salt)

bara vid vattenbyterna.


sen har jag säkert glömt någon också men som sagt ditt första akvarie och komma igång

för att du inte ska lära dig allt på en gång och inte köpa allt på en gång.

jag hade nog 4-5 koraller i mitt kar och då hade jag inget salifert test i huset,

och har man ett saltvattensakvarium så har man sådana tester, sen behöver man inte köpa alla 10-12 st

tex ammonium finns ingen anledning att ha för det kan mätas när din fisk dör men sen efter 30 min så är ammoniumet borta.

Dessa är de viktigaste för att få en bra och stabil vattenkemi. (snyggt och fungerande akvarium).


 


Skeletogensis är en process där korallen binder samman de viktiga basämnernas beståndsdelar med strontium och barium för att bygga byggstenar till korallernas skelett. Korallerna bygger 90% av sitt skelett av att kombinera Ca och Co3  joner från vattnet som blir aragonit (CaCo3) De andra 10 består av magnesit (MgCo3), strontianit (MgCO3), Kalcit (CaCO3), Fluorite (CaF2) och andra spårämnen.


För att korallens skelett ,jonbyte och fotosyntes (biologiska processer) ska fungera och växa samt ha starkt skelett, måste/ får man inte slarva med basämnerna. Slarvar man med basämnerna får korallerna svagt skelett och blir känsligare mot skador. Alla basämnerna kompletterar varandra så fuskar man med ett så kan koralltillväxten snabbt förändras.


 


Zooxanthellalgers symbios med koraller


 


Koraller tar över 80% av sin energi från zooxanthellerna, resten producerar dom själva i sina mjukdelar.  Zooxanthellerna får sin energi från solljuset.


 


Zooxanthellalgerna  hjälper korallerna med  tex


 


# algerna ger sin korall kolhydrater,aminosyror och fettsyror


 


# algen hjälper korallen mot förstarkt ljus i korallens mjukdelar


 


korallen hjälper zooalgerna med


 


# alger får viktiga näringsämnen av korallen som kväve, fosfat och CO2


 


(detta är symbiosen återvinningen av näringsämnerna)


 


 


I naturen styrs mängden Zalger av näringsämnerna (nitriter och fosfater) som utsöndras av korallen men det spelar jö ingen roll i havet, men därimot i ditt akvarium där vattenmängden är begrännsad kan det snabbt bli förmycket Zalger.


Då blir det konkurrans mellan korallerna och Zalgerna som leder till att korallen blir undernärd. Fortsätter tillökningen endå mer blir korallen mörkbrun och de finna färgerna försvinner.


 


 


 


 


 


(NaCI) Salinitet = hur mycket salt som är upplöst i vattnet (koncentrationen)


 


Minimum = 1,021


Maximum = 1,028


De bästa är att ligga på 1,023 till 1,026


och undvik de billigaste mätinstrumenten för att slippa problem


och se till att fylla på vattnet som avdunstar varje varannan dag.


 bästa mätinstrumentet för att kolla saltet tryck här


Tempratur


Minst 22


Max 27


Lagom 25-27g


Viktigast är att hålla akvariet borta från direkt solljus,


skulle man få 29 - uppåt så kan man stoppa i petflaskor i akvariet (frysta).


 


PH


Max 8.5


Min 7,8


Lagom 8,2


Ph är viktigt för att  tex korallerna ska kunna ta upp Calcium (som korallerna bygger sitt skelett av).


har du lågt pH ska du kolla

Calcium lågt calcium = lågt pH

Skummaren skummar dåligt

Dålig vattencirkulation


Natriumkarbonat höjer pH


 


Kh Alkanitet


Högt 12 för högt KH gör vattenbyte eller vänta tills korallerna förbrukat de


Lågt 6  lågt KH ger sämre tillväxt av koraller (aldrig under 8)


Lagom 9-10 KH


 


vatten med lågt KH  = instabilt pH


och vatten med högt Kh = stabilt pH


 


 


 


Kalcuim Ca


 


Högt 450


Lågt 380


Lagom 420


 


utan Ca kan inte koraller växa eller forma sitt skelett


(calcium förhåller sig till andra ämnen så alla ämnen är beroende, pH,Alkaliniteten, Mg, Saliniteten och Koldioxid)


 


 


 


Magnesium Mg


 


Högt 1350


Lågt 1250


Lagom 1300


 


Mg behöver koraller, alger och organismer för att kunna växa och överleva.


Magnesium och Kalcium kan inte fungera utan varandra utan båda


måste finnas för varandra att blanda sig med.


 

 


 


Nitrit (NO3) (hög nitrat ger ökad zooxantheller i korallerna)


Nitrat är inte farligt, så länge det inte är jättehöga värden, men för höga nivåer så får man algproblem. bara fiskakvarium är inte nitrit någon större fara men därimot om du har koraller måste du ha bättre koll.


 


Har man för höga värden så måste man börja ha koll på hur mycket du matar


även kolla hur bra din osmos fungerar.


 


 


 


Nitrit (NO2)


Har du problem i karet (döda fiskar mm nystartart kar) annars ska de ej vara mättbart


vid problem ev köpa biologisk filtrering.


 


 


 


 


Fosfat (PO4)


Vill man ha fosfat i sitt akvarium, Jag skriker Nej, men oj vad fel jag hade


koraller, fiskar och bakterier behöver fosfat för att överleva, men dessvärre


blir de ofta överskott i ditt akvarium. För att ha en lagom nivå av fosfat


kan de vara bra att ha macroalger eller något som fångar upp fosfat tex ett filter med järn eller aluminiumoxid. (tex skummaren tar bort fosfat)


0.03 ppm ska man försöka hålla sig på

matning dålig skummare, dåligt vatten kan höja ditt fosfat till förhöga värdern.Skummaren ska skumma så mycket som möjligt för att få upp så mycket fosfat som möjligt

och mot vattnet från din kran kan du investera en osmos med silicatfilter

mata inte förmycket (se till så maten blir uppäten under någon minut)


salifert testet är inte pålitligt när det gäller  fosfat utan du måste ha en hannah checker


(annars funkar salifert testerna perfekt men inte på fosfat)


 finns bara en bra sak som mäter fosfat tryck här


Redox (ORP) (en ozonisator och aktivt kol gör ORP bättre)


Redoxpotential är ett mått på syremättnaden i vattnet.


Temp pH och dag och natt ändrar också ORP.


en ökad syremängd gör att kväve, nitrit och nitrat kan brytas ner enklare


 


 


Silikat 


silikat kiselalger får du några veckor efter du startat upp ditt nya akvarium,


detta är helt normalt och jag brukar bara säga GRATTIS du är nu ett steg närmare ditt första fiskinköp. ser ej roligt ut men som sagt är nått akvariet måste få för att komma igång. Får du kiselalger efter uppstart säg 4 månader efter uppstart beror detta på


tex dåligt vatten, Har du osmos???? osmosen rengör ditt kranvatten från kisel, fosfat och silikat. Även om du grävt i ditt grus på botten kan de komma kiselalger som gömmer sig under gruset.


 


Copyright © All Rights Reserved