Kemi (väldigt enkelt förklarat)

Kemi Calcium carbonates magnesium salthalt kh phosphate


alla värden, mycket att hålla reda på

alla olika värden samverkar eller motverkar varandra så man måste kolla alla värden och ett värde kan sänka ett annat värde och tvärt om

så de finns rätt mycket saker att hålla reda på men ska försöka förklara så jag förstår själv =)=)
IMG_20190928_100922
IMG_20190928_101253
IMG_20190928_101636

C Calcium och Carbonates Kh


Calcium och carbonates behöver korallerna för att kunna växa och överleva.


Polyper behöver calcium och carbonates för att bygga sitt skelett.


I vattnet flyger det omkring ca och c och om ca och c går ihop 2 och 2 vill poluyperna äta upp


dessa och växa


salthalt 1024  balling metoder så brukar man hälla i A och B 2 olika tillsatser

problemet me de är att man häller i calcium carbonates sodium och chlorideIMG_20190928_105244
IMG_20190928_105053
IMG_20190928_105133

Ca  Alk   och Mg  phosphate


När du har 10 i Alk så ligger bara Ca på 330, Men du vill jö ha båda höga

om du sänker Alk blir Ca högre men det blir jö inte heller bra.


Alk (med mycket sten koraller) vill du ha ca 9 i Alk och Ca vill du ha 420.


Då kan man höja Mg magnesium och då höjs alla värderna  alk blir 8 ca blir 350


Men då kommer även en liten nackdel höjder du mg får du även högre posphate


Man måste hålla koll på alla värden och är ett ämne för högt kan ett annant bli för lågt eller nått du vill ha lågt höjs som tex phospate 0.03 vill man ha ,eftersträvar

Copyright © All Rights Reserved